Skip to main content

1.TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır)
AD- SOYAD:  [kullanici-adi] ADRES:[fatura-adresi]

‘SATICI’ ; (sözleşmede bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır)
AD- SOYAD: İkistar Tekstil LTD. STI.
ADRES: Levent Mahallesi Zambakli Sokak no:29 Levent, 34330

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2.TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

BAKAN : Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,

BAKANLIK : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,

KANUN : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

HİZMET : Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu ,

SATICI : Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

ALICI : Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

SİTE : SATICI’ya ait internet sitesini,

SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

TARAFLAR : SATICI ve ALICI’yı,

SÖZLEŞME : SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

MAL : Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

3.KONU

İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4. SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı: İkistar Tekstil LTD. STI.
Adres: Abdi İpekçi Cad. No:38/3, Nişantaşı,
Telefon: 0(212) 324 36 38
Eposta: info@2windh.com

5. ALICI BİLGİLERİ

Teslim edilecek kişi: [kullanici-adi] Teslimat Adresi: [fatura-adresi] Telefon: [telefon-no] Eposta/kullanıcı adı: [e-posta-adresi]

6. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan: [kullanici-adi]

Adres: [fatura-adresi] Telefon : [telefon-no] Eposta/kullanıcı adı:  [e-posta-adresi]

7. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

1. Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

7.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

Ürün Açıklaması
Toplam : [sepet-tutar] Ödeme Şekli ve Planı

Teslimat Adresi: [fatura-adresi]

Teslim Edilecek kişi: [kullanici-adi]

Fatura Adresi:[fatura-adresi]

Sipariş Tarihi:[tarih]

7.4. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.

8. FATURA BİLGİLERİ

Fatura teslim :Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte
teslim edilecektir.

9. GENEL HÜKÜMLER

9.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’ ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’ nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

9.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

9.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.6. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.7. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.9. SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

9.10. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

9.11. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

9.12. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

9.13. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

9.14. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

9.15. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

9.16. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

10. CAYMA HAKKI

10.1. ALICI; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

10.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

a) 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

b) İade formu,

c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

e) ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

11. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan vedoğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar,ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması daYönetmelik gereği mümkün değildir.

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

12. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

13. YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:

28/05/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:

a) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. Maddesi gereği değeri 2.000,00 (ikibin) TL’nin altında olan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine,

b) Değeri 3.000,00(üçbin)TL’ nin altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine,

c) Büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise değeri 2.000,00 (ikibin) TL ile 3.000,00(üçbin)TL’ arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılmaktadır.
İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

14. YÜRÜRLÜK

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

SATICI:İkistar Tekstil LTD. STI.

ALICI: [kullanici-adi]

TARİH: [tarih][/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Terms of Conditions” tab_id=”1506363297248-b584ffc0-bc97″]

Our Terms and Conditions
Use of the Website

Welcome to the www.2winsdh.com website (the “website”). By accessing this website you agree to these terms and conditions (the”Terms”). If you do not agree to them you may not use this website and should leave it immediately.

We have taken great care to ensure that the Items on our website are presented as accurately as possible. However color clarity will depend upon your own personal monitor and we therefore cannot guarantee that the color of the actual Item is absolutely accurate. Before placing an order please read through these Terms.

To be eligible to purchase Items on this Website you must:

a. be the holder of a valid debit/credit card
b. warrant that the personal information which you are required to provide when you register as a customer is true, accurate and current in all respects
If your personal information changes then please notify us immediately by contacting Customer Services on the following email info@2winsdh.com

You agree not to impersonate any other person or entity or to use a false name or a name that you are not authorised to use.

By using this site you agree to comply with, and be bound by, these Terms.

We may from time to time change these Terms at our sole discretion. By using this Website after any such change(s), you agree to comply with, and be bound by, the Terms as changed.

Making a purchase

When you order an item from www.2winsdh.com you are offering to buy it for the price stated, subject to these Terms. You will be guided through the process of placing an order by a series of instructions on the Website. You place your order for Items from the Website by clicking on the [Confirm Order] button at the end of the on-line order process. Once you have placed your order, we will send you an email acknowledging the exact details of your order, providing you with a payment reference and the value of your order that will be debited from your credit/debit card. This is not an order confirmation or order acceptance from 2wins we have notified you that we do not accept your order or you have cancelled your order in accordance with the Returns policy set out in section 3b below, our acceptance of your order and the completion of the contract between you and us will take place when you receive an email from us notifying you that we have dispatched the Items ordered by you.

Our acceptance of your order will be deemed complete and received by you at the time and date of sending of the email, which time and date is specified on the email. The deemed time and date of receipt by you shall apply regardless of whether, for reasons outside our control, you have not received that email.

If you require any information regarding your order(s) please contact Customer Services by email
info@2winsdh.com

We may not accept your order if (i) an item you have ordered is out of stock, (ii) we are unable to obtain authorisation for your payment or (iii) if we identify a product or pricing error. We reserve the right to reject any offer to purchase by you at any time and at our sole discretion.

If we are unable to fulfil your order following our order acknowledgement, we will contact you by email or telephone advising you of this. See the Returns policy set out in section 3b below.

We will try to keep our Website as up to date as reasonably possible but cannot guarantee that any particular Item will always be available. If we can’t supply any Item we will release the funds being held in your account for the purchase

Price and Delivery

All prices indicated for Items available via the Website are inclusive of V.A.T (where applicable) at the current rate and are quoted in pounds sterling.

Delivery outside the EU may be subject to local import taxes, which are your responsibility where they apply. If so, the shipping company will contact you by telephone once your Items are in customs to let you know the cost. Be aware that this may delay your delivery time as goods held at customs will be your responsibility to pay the necessary charges for local authorities to release the goods.
We ship to the following countries: Australia, Austria, Bahrain, Belgium, Bermuda, Brazil, Canada, Channel Islands, China, Cyprus, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hong Kong, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Jordan, Luxembourg, Korea, Kuwait, Macau, Mexico, Middle East, Monaco, Netherlands, New Zealand, Norway, Portugal, Saudi Arabia, Scotland, Singapore, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, Turkey, United Arab Emirates, United Kingdom, United States.

We aim to deliver your chosen items to the place and person of your choice, in perfect condition and in the shortest possible time. Our delivery charges are free to all delivery addresses. All purchases are insured by us while in transit until it is delivered to you. If you wish to track your parcel, please email us at  info@2winsdh.com and we will either track your shipment for you or email you a tracking number, where possible.

Please order from  www.2winsdh.com/tr with enough lead-time to prevent any loss or disappointment resulting from the delivery time as 2Wins cannot be responsible for this.

If your order will not be delivered within the timeframe specified at ordering we will notify you and try to rectify the situation as quickly as is practically possible.

All new orders are deemed separate and each is treated individually.

Customer satisfaction is always our top priority, and as such we handle each query on an individual basis to the best of our ability.  While we hope that you are delighted with your order, if you are not perfectly satisfied with your goods we will happily offer you a full refund or exchange.

Amend or cancel an order 

Should you wish to cancel your order prior to dispatch or make changes to it, simply email our customer services team at info@2winsdh.com, who will be happy to help you with your query. Customer satisfaction is always our top priority, and as such we handle each query on an individual basis to the best of our ability.  While we hope that you are delighted with your order, if you are not perfectly satisfied with your goods we will happily offer you a full refund or exchange. You can also cancel your order and obtain a full refund prior to any notification of already arranged delivery, usually within 3 day from the order.   If you have any queries, or wish to discuss the returns procedure in further detail, please do not hesitate to contact us at info@2winsdh.com


Credit Cards

www.2winsdh.com/tr allows orders to be processed online using a valid credit or debit card.

Your credit card company may undertake an additional security check to confirm it is you making the order.

All credit/debit cardholders are subject to validation checks and authorisation by the card issuer. If the issuer of your payment card refuses, or subsequently refuses to, or does not, for any reason, authorise payment to us, we will not be liable for any delay or non-delivery.

Passing of property and risk

We will retain the legal ownership of the Items until full payment has been made by you and such payment has been received by us. Legal ownership of the Items will immediately revert to us if we refund any such payment to you.

Risk in the Items will pass to you on delivery to you.

Copyright and Trade Marks

All content available on the Website, including, but not limited to, text, graphics, logos, button, icons, images, audio clips, data compilations, and software, and the compilation thereof (the “Content”) is the property of 2Wins and is protected by TR and international copyright laws.

The trade marks, logos, and service marks displayed on the Website (collectively, the “Trade Marks”) are the registered and unregistered marks of 2Wins, our affiliates, our licensors or our partners, in the UK and other countries, and are protected by UK and international trade mark laws. All or any other trade marks not owned by us, our affiliates, our partners or our licensors that appear on the Website are the property of their respective owners, who may or may not be affiliated with, connected to, or sponsored by us.

Representations and Warranties: Limitations of liability 

We make no representations or warranties of any kind whatsoever, expressed or implied, in connection with these terms or the Website, including but not limited to warranties of satisfactory quality, non-infringement or fitness for a particular purpose, except to the extent such representations and warranties are not legally excludable.

You agree that, to the fullest extent permitted by applicable law, we will not be responsible or liable (whether in contract, tort or otherwise), under any circumstances, for any
a. interruption of business;
b. access delays or access interruptions to the Website;
c. data non-delivery, mis-delivery, corruption, destruction or other modification;
d. loss or damages of any sort incurred as a result of dealings with or the presence of off- Website links on the Website;
e. computer viruses, system failure or malfunction which may occur in connection with your use of the Website, including during hyperlink to or from third party websites;
f. any inaccuracies, omissions or misleading, false or deceptive statement in the content; or
g. events beyond our reasonable control.
Further, to the fullest extent permitted by law we will not be liable for any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any kind (including lost profits) related to the Website regardless of the form of action whether in contract, tort (including negligence), or otherwise, even if we have been advised of the possibility of such damages. In no event shall our maximum aggregate liability exceed one hundred pounds (£100.00). Because some countries do not allow the exclusion or limitation of liability for consequential or incidental damages, in such countries, our liability is limited to the maximum extent permitted by applicable law.

General

You acknowledge and agree that these Terms, together with our Privacy Policy, constitute the complete and exclusive agreement between us concerning your use of the Website and any purchase by you of any Items from 2Wins, and supersede and govern all prior proposals, agreements, or other communications.

If any provision of these Terms is held to be illegal, invalid or unenforceable in whole or in part, then these Terms shall continue to be valid as to the other provisions and the remainder of the affected provision. Any waiver of any of the provisions of these Terms by 2Wins shall not be deemed a waiver of any subsequent breach or default and shall in no way affect the other provisions of these Terms.

No failure to exercise and no delay on the part of either party in exercising any right, remedy, power or privilege of that party under these Terms and no course of dealing between the parties shall be construed or operate as a waiver thereof, nor shall any single or partial exercise of any right, remedy, power or privilege preclude any other or further exercise thereof or the exercise of any other right, remedy, power or privilege. The rights and remedies provided by these Terms are cumulative and are not exclusive of any rights or remedies provided by law. Time shall not be of the essence of these Terms as regards any of the times, dates and/or periods mentioned herein.

Nothing contained in these Terms shall be construed as creating any agency, partnership, or other form of joint enterprise between us.

We reserve the right to change these Terms at any time and we encourage you to revisit these Terms periodically to ensure that you are at all times fully aware of our Terms. Any changes are effective immediately upon posting to the Website. Your continued use of the Website constitutes your agreement to all such Terms.

We may, with or without prior notice, terminate any of the rights granted by these Terms. You shall comply immediately with any termination or other notice, including, as applicable, by ceasing all use of the Website.

We reserve the right to refuse to supply Items to any person for any reason whatsoever, to withdraw any Items from the Website at any time and/or remove or edit any materials or content on the Website. We will not be liable to you or any third party by reason of our withdrawing of any Items from this Website whether or not such Items have been sold; removing or editing content on the Website; refusing to process a transaction or unwinding or suspending any transaction after processing has begun.

Governing Law

Your use of this Website and any purchase by you of any Item from 2Wins shall be governed by English law and you hereto submit to the exclusive jurisdiction of the English courts.